deurne_afspraak

Afspraak maken

 

Aanmelden bij d_Link Deurne kan via ons onthaal.

Via mail kan een aanmelding verstuurd worden naar onthaaldeurne@ruimtedelink.be

Telefonisch zijn we bereikbaar op 03 326 02 32 op volgende momenten:

  • maandag van 12u tot 13u30 op 20 mei geen permanentie (Pinkstermaandag)
  • woensdag van 10u tot 11u30
  • vrijdag van 10u tot 11u30 op 17 mei uitzonderlijk geen permanentie

 

Bij aanmelding krijgen we graag zicht op:

  • de concrete hulpvraag
  • voor wie wordt er hulp gevraagd: naam, geboortedatum
  • wie is de eventuele verwijzer
  • was er al eerdere hulp en/of is er nog andere hulp lopende

 

Onze collega’s bekijken op basis van deze informatie wie de meest aangewezen persoon is om een hulpaanbod op te starten en op welke termijn een eerste afspraak zou kunnen ingepland worden. Na bespreking op onze tweewekelijkse teamvergadering mag je meer concrete feedback verwachten over de mogelijkheden.

Wanneer zou blijken dat we geen passend aanbod kunnen doen, zoeken we graag mee naar geschikte alternatieven in de omgeving.