deurne_afspraak

Afspraak maken

 

Aanmelden bij d_Link Deurne kan via ons onthaal.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 03 326 02 32.

Via mail kan een aanmelding verstuurd worden naar onthaaldeurne@ruimtedelink.be

 

Bij aanmelding krijgen we graag zicht op:

  • de concrete hulpvraag
  • voor wie wordt er hulp gevraagd: naam, geboortedatum
  • wie is de eventuele verwijzer
  • was er al eerdere hulp en/of is er nog andere hulp lopende

 

Onze collega’s bekijken op basis van deze informatie wie de meest aangewezen persoon is om een hulpaanbod op te starten en op welke termijn een eerste afspraak zou kunnen ingepland worden. Na bespreking op onze tweewekelijkse teamvergadering mag je meer concrete feedback verwachten over de mogelijkheden.

Wanneer zou blijken dat we geen passend aanbod kunnen doen, zoeken we graag mee naar geschikte alternatieven in de omgeving.