deurne_team

Team

 

Kinderpsychiaters

Kirsten Mintjens is geconventioneerd kinder- en jeugdpsychiater. Zij volgde de driejarige opleiding tot Somatic Experiencing® Practitioner aan SEN Nijmegen en de jaartrainingen Lichaamsgerichte coaching en Geweldloze communicatie in Cursuscentrum De Schans. Daarnaast verdiepte ze zich in Familieopstellingen aan de Educatieve Academie en bij Ingrid Dykstra. Naast haar werk met kinderen en jongeren bij d_Link is zij ook consulente voor vzw OLO en verzorgt ze groepstrainingen voor volwassenen rondom persoonlijke ontwikkeling, trauma en hechting.
Anne Aben is geconventioneerd kinder- en jeugdpsychiater en volgde de opleiding Familie- , Relatie- en Systeempsychotherapie aan de K.U. Leuven. Momenteel volgt ze een opleiding gericht op de behandeling van angstklachten en trauma bij kinderen en jongeren (EMDR). Ze heeft ervaring met diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen en hun gezinnen en richt zich daarbij vooral op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

Jeugdpsychiater

Natalie Van Looveren is geconventioneerd kinder- en jeugdpsychiater. Ze heeft zowel ervaring in de semi-residentiële en residentiële jeugdpsychiatrie als in ambulante hulpverlening. Momenteel volgt ze een jaaropleiding systemisch werken met jongeren in de transitieleeftijd (Rapunzel vzw). Bij d_Link richt zij zich specifiek tot jongeren en jongvolwassenen (15 tem 24 jaar), met hun context (ouders, broers en zussen, begeleidingstehuis, scholen, …). Zowel jeugdpsychiatrische behandeling als opvolging van diverse psychische problemen (angst, depressieve klachten, psychose, gedragsproblemen, …) zijn mogelijk. Hierbij werkt ze graag samen met reeds betrokken hulpverleners, naast haar collega’s bij d_Link. Jeugdpsychiatrische diagnostiek kan op indicatie binnen een lopende begeleiding bekeken worden.

Psychiater

Elda Mincke is geconventioneerd volwassenenpsychiater en heeft ervaring in de ambulante en residentiële volwassenenpsychiatrie. Zij is afgestudeerd als cognitief gedragstherapeut. Momenteel zijn er geen nieuwe aanmeldingen mogelijk bij haar.

Psychologen

Catheline Cabuy is klinisch kinderpsychologe en ontwikkelingsgericht-experiëntieel psychotherapeute. Ze werkt zowel met kinderen, jongeren, ouders, als met gezinnen. Ze gelooft dat het leven bestaat uit ervaringen waarbinnen ieder van ons ontwikkelt. Deze ontwikkeling kan moeilijk of zelfs vast lopen door kindfactoren zoals sociaal-emotionele moeilijkheden, neurodivergentie, of temperament. Ook contextfactoren zoals veranderde levensomstandigheden, ingrijpende gebeurtenissen, of ouder-kind afstemmingsmoeilijkheden kunnen invloed hebben op het leven van kinderen en hun omgeving. In een begeleiding komt Catheline met jullie mee uitzoeken wat er mogelijks aan de hand is, om dan te bekijken wat er nodig is om de ontwikkeling terug aan te zwengelen en verder te ondersteunen. Ze heeft hierbij een voorliefde voor actiegerichte en speelse methodieken, en werkt via de kracht van verbinding.

Manon De Maeyer is klinisch psychologe (Vrije Universiteit Brussel). Ze heeft ervaring in het werken met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, en gedrags-, emotionele of sociale moeilijkheden. Zowel lagereschoolkinderen als jongeren kunnen bij haar terecht, en ze neemt ook ouderbegeleidingen op. Naast haar werk bij d_Link, is ze ook actief als thuisbegeleidster bij OLO-Rotonde vzw.
Fien Somers is klinisch psychologe (K.U.Leuven). Ze volgt momenteel de opleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (K.U.Leuven). Vanuit het werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie deed ze ervaring op in het werken met adolescenten met verschillende complexe problematieken. Haar focus binnen d_Link ligt voornamelijk op kinderen en jongeren en hun gezin, wanneer er bezorgdheden zijn over het emotioneel welzijn, gedrag of andere domeinen in de ontwikkeling van een kind.

 

Psychotherapeuten

Karin Cosemans heeft 30 jaar ervaring in communicatieve en sociaal-emotionele begeleiding van kinderen in het buitengewoon onderwijs. Karin is verliescounselor voor kinderen en jongeren en studeerde verder af als integratief psychotherapeute voor volwassenen. Daarnaast rondde zij de opleiding Somatic Experiencing rond traumaherstel in Nijmegen af. Zij is Somatic Experiencing Practitioner en zoekt samen met de cliënt naar manieren om traumatische ervaringen terug te integreren in het dagdagelijkse leven. Opvoedingsvragen, angstproblematieken (OCD, fobieën,…), trauma, verlieservaringen (scheiding, rouw, verlies aan zelfvertrouwen,…) behoren tot haar interessegebied.
Wendy Bomberen is experiëntieel counselor en coach. Als basis heeft ze een pedagogisch diploma en jarenlange ervaring binnen onderwijs. Ze studeerde af als counselor/psychosociaal begeleider bij Focus On Emotion en ze is ook Rots en Water trainer. Ze volgde verschillende opleidingen rond emotioneel welzijn, verbindende communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Haar doel is vooral verbinding te leggen met je innerlijke zelf en samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en inzichten, zonder oordeel. Ze begeleidt jongeren met bezorgdheden rond faalangst, zelfvertrouwen, niet goed in je vel zitten, ergens ‘vast in zitten’, emotioneel welzijn en stressgerelateerde klachten. Daarnaast heeft ze ook een eigen praktijk en geeft ze trainingen rond zelfbeeld, faalangst en emotieregulatie.
Barbara Muller is integratief psychotherapeut (Educatieve Academie) en coach. Zij werkt oplossingsgericht en traumasensitief. Barbara biedt op een warme, krachtige manier begeleiding aan jongeren en volwasssenen met stress (overthinking of anxiety) of burnoutklachten, emotionele problemen en identiteitsvragen. Ze heeft een bijzondere affiniteit met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Tijdens jarenlange ervaring in de bedrijfswereld ontwikkelde Barbara zich ook als coach, en ondersteunt mensen in verandering en groei. Daarnaast is ze ook actief als psychotherapeut bij TEJO en in een eigen praktijk.
Ursula Proost is integratief therapeut (I.V. Educatieve Academie), psycho-pedagogisch counselor (Lessius) en geaccrediteerde in Triple P (level 2/3). Als basis heeft ze een pedagogisch diploma en een jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Haar focus ligt op het begeleiden van kinderen en jongeren met hun eigen mogelijkheden en struikelblokken én de interactie met hun omgeving. Daarnaast engageert ze zich als vrijwillige therapeut bij TEJO en heeft ze een eigen praktijk.
Anke Stoffelen is psychologisch consulente (bachelor Toegepaste Psychologie Thomas More). Via haar werk bij Crisishulp aan Huis bouwde ze ervaring op in het begeleiden van gezinnen in verontrustende opvoedingssituaties. Ze werkte er vooral rond conflicthantering en emotieregulatie. Daarnaast deed ze ook ervaring op in het werken met gezinnen waarin de communicatie vastloopt. Ze werkt graag oplossings- en krachtgericht en vindt het belangrijk om vanuit verbinding samen met cliënten te zoeken naar nieuwe inzichten. Zowel lagere schoolkinderen als adolescenten kunnen bij haar terecht. Ook neemt ze ouderbegeleidingen op. Naast haar werk bij d_Link blijft ze actief als gezinsbegeleidster en crisisinterventiemedewerker bij OLO-Rotonde vzw.
Natasja Voorspoels is EFT (Emotional Freedom Techniques) en orthomoleculair therapeute. Als achtergrond heeft ze een master in de Verpleegkunde en vroedkunde en sterke wetenschappelijke basis. Via verschillende bijkomende opleidingen heeft ze zich verder gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met zowel lichamelijke als mentale klachten. In een combinatie van EFT en orthomoleculaire therapie werkt ze op het lichamelijke en emotionele niveau met burn-out, paniekstoornissen, spijsverteringsproblemen, slaapproblemen, gedragsproblemen, concentratiemoeilijkheden, terugkerende emotionele thema’s en depressie.

Opvoedingscoach

Lien De Vleesschauwer is afgestudeerd met een graduaat in de orthopedagogie, heeft een diploma lager onderwijs, heeft verschillende opleidingen rond coaching gevolgd en is geaccrediteerde in Triple P niveau 4. Ze heeft ervaring opgedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, het buitengewoon onderwijs en heeft haar eigen praktijk. Gezinnen met kinderen tot 10 jaar kunnen bij haar terecht om samen in een vorm van thuisbegeleiding op een heel concrete manier methodes en strategieën toe te passen binnen het gezin.