Teams

Team Deurne

Dr. Kirsten Mintjens, kinder- en jeugdpsychiater

Kirsten Mintjens (°1977) is kinder- en jeugdpsychiater. Zij is gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen en emotionele problemen. Zij volgde een jaartraining lichaamsgerichte coaching (Heel de Mens) en een jaartraining Geweldloze Communicatie in Cursuscentrum De Schans, de level 1- training in TRE® (Tension, Stress & Trauma Release Exercises), de 3-jarige opleiding tot Somatic Experiencing® Practitioner aan SEN Nijmegen en de jaartraining Familieopstellingen aan de Educatieve Academie. Daarnaast volgde zij diverse workshops bij Circling Europe.

Dr. Anne Aben, kinder- en jeugdpsychiater

Anne Aben (°1978) is kinder- en jeugdpsychiater en volgde de opleiding Familie- , Relatie- en Systeempsychotherapie aan de K.U. Leuven. Momenteel volgt ze een opleiding gericht op de behandeling van angstklachten en trauma bij kinderen en jongeren (EMDR). Ze heeft ervaring met diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen en hun gezinnen en richt zich daarbij vooral op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

Dr. Natalie Van Looveren, kinder- en jeugdpsychiater

Natalie Van Looveren (°1984) is kinder- en jeugdpsychiater. Ze heeft ervaring in de semi-residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie (dagbehandeling, voor jongeren met emotionele problemen) en in ambulante hulpverlening binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Bij d_Link richt zij zich specifiek tot jongeren en jongvolwassenen (15 tem 23 jaar), met hun context (ouders, broers en zussen, begeleidingstehuis, scholen, …).

Zowel jeugdpsychiatrische behandeling als opvolging van diverse psychische problemen (angst, depressieve klachten, psychose, gedragsproblemen, …) zijn mogelijk. Hierbij werkt ze graag samen met reeds betrokken hulpverleners, naast haar collega’s bij d_Link. Jeugdpsychiatrische diagnostiek kan op indicatie binnen een lopende begeleiding bekeken worden.

Catheline Cabuy, psycholoog

Catheline Cabuy (°1986) is klinisch psychologe (K.U.Leuven) en cliëntgericht psychotherapeute i.o. Ze heeft reeds enkele jaren ervaring in het werken met kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en diverse gedrags-, emotionele of sociale moeilijkheden. Ze begeleidt kinderen en jongeren zowel diagnostisch via belevingsonderzoek als therapeutisch via speltherapie en psychodrama. Daarnaast neemt zij ook ouderbegeleidingen en gezinstherapieën op.

Ursula Proost, psychotherapeute

Ursula Proost (°1966) is integratief therapeut (I.V. Educatieve Academie), psycho-pedagogisch counselor (Lessius) en geaccrediteerde in Triple P (level 2/3). Als basis heeft ze een pedagogisch diploma en een jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Haar focus ligt op het begeleiden van kinderen en jongeren met hun eigen mogelijkheden en struikelblokken én de interactie met hun omgeving. Daarnaast engageert ze zich als vrijwillige therapeut bij TEJO en heeft ze een eigen praktijk.

Lien De Vleesschauwer, opvoedingscoach

Lien De Vleesschauwer (°1980) is afgestudeerd met een graduaat in de orthopedagogie, heeft een diploma lager onderwijs, heeft verschillende opleidingen rond coaching gevolgd en is geaccrediteerde in Triple P niveau 4. Ze heeft ervaring opgedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, het buitengewoon onderwijs en heeft haar eigen praktijk. Gezinnen met kinderen tot 10 jaar kunnen bij haar terecht om samen in een vorm van thuisbegeleiding op een heel concrete manier methodes en strategieën toe te passen binnen het gezin.

Karin Cosemans, psychotherapeute

Karin Cosemans (°1964) heeft 30 jaar ervaring in communicatieve en sociaal-emotionele begeleiding van kinderen in het buitengewoon onderwijs. In haar functie van logopediste installeerde zij groepslessen voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek (o.a. autisme, ADHD,…) Lessen waarin de kinderen ervaringsgericht hun emoties beter leerden begrijpen en er beter mee leerden omgaan, waardoor hun weerbaarheid kon groeien. Het bezitten van deze weerbaarheid kan niet genoeg onderstreept worden, omdat het ervoor zorgt dat jongeren op moeilijke momenten in het leven minder vatbaar zijn voor negatieve beïnvloeding. Karin is verliescounselor voor kinderen en jongeren en studeerde verder af als integratief psychotherapeute. Daarnaast rondde zij de opleiding Somatic Experiencing rond traumaherstel in Nijmegen af. Zij begeleidt eveneens volwassenen. Opvoedingsvragen, angstproblematieken(OCD, fobieën,…) trauma, verlieservaringen (scheiding, rouw, verlies aan zelfvertrouwen,…) behoren tot haar interessegebied.

Wendy Bomberen, ervaringsgericht counselor, jongerencoach

Wendy Bomberen (°1973) is experiëntieel counselor en jongerencoach. Als basis heeft ze een pedagogisch diploma en jarenlange ervaring binnen onderwijs. Ze studeerde af als counselor/psychosociaal begeleider bij Focus On Emotion en ze is ook Rots en Water trainer. Ze volgde verschillende opleidingen rond coaching, verbindende communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Haar doel is vooral verbinding te leggen met je innerlijke zelf en samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en inzichten, zonder oordeel. Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij haar terecht voor vragen en begeleiding rond faalangst, zelfvertrouwen, niet goed in je vel zitten, ergens ‘vast in zitten’, emotioneel welzijn en stress. Daarnaast heeft ze ook een eigen praktijk en geeft ze trainingen rond zelfbeeld, faalangst en emotieregulatie.

Barbara Muller, integratief psychotherapeut en coach

Barbara Muller (°1971) is integratief psychotherapeut (Educatieve Academie) en coach. Zij werkt oplossingsgericht en traumasensitief. Barbara biedt op een warme, krachtige manier begeleiding aan jongeren en volwasssenen met stress (overthinking of anxiety) of burnoutklachten, emotionele problemen en identiteitsvragen. Ze heeft een bijzondere affiniteit met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Tijdens jarenlange ervaring in de bedrijfswereld ontwikkelde Barbara zich ook als coach, en ondersteunt mensen in verandering en groei. Daarnaast is ze ook actief als psychotherapeut bij TEJO en in een eigen praktijk.

Fien Somers, psycholoog

Fien Somers (°1994) is klinisch psychologe (K.U.Leuven). Ze volgt momenteel de opleiding relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (K.U.Leuven). Vanuit het werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie deed ze ervaring op in het werken met adolescenten met verschillende complexe problematieken. Haar focus binnen d_Link ligt voornamelijk op kinderen en jongeren en hun gezin, wanneer er bezorgdheden zijn over het emotioneel welzijn, gedrag of andere domeinen in de ontwikkeling van een kind.

Manon De Maeyer, psycholoog

Manon De Maeyer (°1996) is klinisch psychologe (Vrije Universiteit Brussel). Ze heeft ervaring in het werken met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, en gedrags-, emotionele of sociale moeilijkheden. Zowel lagereschoolkinderen als jongeren kunnen bij haar terecht, en ze neemt ook ouderbegeleidingen op. Naast haar werk bij d_Link, is ze ook actief als thuisbegeleidster bij OLO-Rotonde vzw.

Anke Stoffelen, psychologisch consulent

Anke Stoffelen (°1989) is psychologisch consulente (bachelor Toegepaste Psychologie Thomas More). Via haar werk bij Crisishulp aan Huis bouwde ze ervaring op in het begeleiden van gezinnen in verontrustende opvoedingssituaties. Ze werkte er vooral rond conflicthantering en emotieregulatie. Daarnaast deed ze ook ervaring op in het werken met gezinnen waarin de communicatie vastloopt. Ze werkt graag oplossings- en krachtgericht en vindt het belangrijk om vanuit verbinding samen met cliënten te zoeken naar nieuwe inzichten. Zowel lagere schoolkinderen als adolescenten kunnen bij haar terecht. Ook neemt ze ouderbegeleidingen op. Naast haar werk bij d_Link blijft ze actief als gezinsbegeleidster en crisisinterventiemedewerker bij OLO-Rotonde vzw.

Joeri Bal, psycholoog

Joeri Bal (°1975) is klinisch psycholoog (K.U.Leuven). Hij is mederealisator van d_Link.

Team Mechelen

Dr. Eva Van den Broeck, kinder– en jeugdpsychiater

Eva Van den Broeck (°1979), is kinder- en jeugdpsychiater (KULeuven) en volgde de opleiding relatie- familie -en systeempsychotherapie (Context, KULeuven) en de bijkomende opleiding hypnotherapie (VHYP) en Non Violent Resistance (Oplossingsgericht Centrum Gent). Ze heeft ervaring in de ambulante en residentiële kinderpsychiatrie, en richt zich zowel naar adolescenten als lagere schoolkinderen en hun gezinnen. Dr Van den Broeck is niet geconventioneerd.

Dr. Helena Van den Steene, kinder– en jeugdpsychiater

Helena Van den Steene (°1988), is kinder- en jeugdpsychiater en behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen. Ze heeft ervaring in de ambulante en semi-residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie (met name voor jonge kinderen en hun gezin). Bij d_Link richt zij zich specifiek tot jonge kinderen (0-12 jaar) en hun gezin bij wie een vraag naar kinderpsychiatrische diagnostiek of opvolging bestaat. Hierbij werkt ze graag samen met reeds betrokken hulpverleners, naast haar collega’s bij d_Link.

Dr. Julie Reijns, kinder– en jeugdpsychiater

Julie Reijns (°1990) is kinder- en jeugdpsychiater (KULeuven) en rondde ook een opleiding relatie-, familie- en systeemtherapie (IPRR Thomas More) af. Ze heeft ervaring in de ambulante en residentiële kinderpsychiatrie. Ze richt zich zowel tot kinderen van lagere schoolleeftijd, als op adolescenten en gezinnen. Ze werkt hierbij graag samen met de ruimere context en betrokken hulpverlening.

Luk Geens, sociaal pedagoog

Luk Geens (°1955) is opgeleid als sociaal pedagoog (KULeuven) en systeemtherapeut. Hij werkt systemisch individueel, met ouders, gezinnen en relevante contexten. Hij richt zich voornamelijk tot adolescenten en jongvolwassenen vanuit de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Daarnaast begeleidt hij cliënten, zowel in residentiële als ambulante settings (multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsbeperking). Hij volgde een systeemgerichte opleiding aan de Interactieacademie Antwerpen (1990) en de Viersprong Academy Bergen op Zoom (2015).

Chris Winter, psycholoog

Chris Winter (°1974) is van opleiding klinisch psychologe (VUB 1999) en gezins- en relatie-therapeute (Kern, St Niklaas 2004). Via haar werk in de geestelijke gezondheidszorg heeft ze een ruime diagnostische en psychotherapeutische ervaring opgebouwd. Ze werkt vooral graag met jongeren en hun gezinnen, zowel individueel als in gezinsverband. Zij is lid van de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS).

Heleen Geusens, psycholoog

Heleen Geusens (°1984) is klinisch psychologe (KULeuven) en volgde een bijkomende opleiding tot relatie- en gezinstherapeute (KERN, Sint-Niklaas). Via haar werk in een observatie- en behandelingscentrum bouwde zij ervaring op in het diagnostisch en therapeutisch werken met kleuters, lagere-school kinderen, adolescenten en hun gezinnen. Haar interesse gaat uit naar zowel leer- en gedragsmoeilijkheden als ontwikkelingsstoornissen en emotionele problemen.

Kirsten Laurent, psycholoog

Kirsten Laurent (°1977), is klinisch psychologe (KULeuven) en psychodynamisch kinder- en jongerenpsychotherapeute (KULeuven). Via haar werk in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) is ze erg vertrouwd met de problematiek van complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen en leermoeilijkheden. Haar interesse gaat uit naar hechting, verlieservaringen en emotionele problemen bij kinderen, jongeren en hun gezin.

Riet Ysebaert, maatschappelijk assistente

Riet Ysebaert (°1979) is maatschappelijk assistente (UCLL) en antropologe (KULeuven). Zij volgde een postgraduaat bemiddeling (UCLL), en is erkend coach (centerforselfmanagement – Jef Clement). Ze volgt momenteel een bijkomende opleiding tot relatie-, gezins- en systeemtherapeut (IPRR, Mechelen). Via haar werk in de jeugdzorg heeft zij ervaring in het werken met jongeren, (jong-)volwassenen en hun context.

Lieve Verbruggen, ergotherapeute

Lieve Verbruggen (°1968) is ergotherapeute en volgde  een aanvullende opleiding creatieve therapie (Gent), richting beeldend werken. Zij werkt eveneens op een residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie waar zij non-verbaal aan de slag gaat met zowel kinderen, adolescenten en ouders. Zij is lid van de Belgische vereniging voor creatieve therapie (BVCT-ABAT).

Karen Dille, psycholoog en maatschappelijk assistent (TIJDELIJK GEEN NIEUWE AANMELDINGEN MOGELIJK)

Karen Dille (°1983) is maatschappelijk assistent (KHLeuven) en klinisch psycholoog (VUBrussel). Bijkomend heeft ze een opleiding relatie-, gezins- en systeemtherapie afgerond (IPRR, Mechelen). Als gecertificeerde video-hometrainer/video-interactiebegeleider (Steunpunt VHT/VIB, België) gaat haar interesse uit naar het contact tussen ouder(s) en kind. Wanneer dit contact moeilijk of negatief verloopt, kan de bespreking van korte succesgerichte videobeelden helpend zijn. Daarnaast heeft ze vanuit eerder werk ervaring opgebouwd in het werken met gezinnen met complexe opvoedingsvragen en in het individueel krachtgericht werken met kinderen en jongeren. Bij d_Link richt ze zich tot ouders en jonge kinderen (0 tot 5 jaar), lagere schoolkinderen en adolescenten en hun context.

Johan Augustinus, orthopedagoog en contextueel counselor

Johan Augustinus (°1983) studeerde af als bachelor Orthopedagogie (Plantijn Hogeschool). Hij volgde een bijkomende tweejarige opleiding tot Systemisch Contextueel Counselor (Balans) en een opleiding Brain Blocks, waarbij interventies gericht zijn op het verbeteren van de relaties van een kind of jongere. Hij deed zowel binnen Integrale Jeugdhulp (MFC, dagcentrum) als binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg (Pangg0-18) ervaring op in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin waarbij moeilijkheden zijn op verschillende levensdomeinen. Momenteel werkt hij in een dagcentrum waar hij zowel groeps-, gezins- als individuele begeleidingen mee vorm geeft. Binnen d_Link richt hij zich tot lagere school kinderen, jongeren en hun gezin. Hij is erkend door de BVRGS.

Bas Poppelsdorf, psycholoog

Bas Poppelsdorf  (°1984) is klinisch psycholoog (UGent) en volgt momenteel een bijkomende opleiding tot relatie-, gezins- en systeemtherapeut (IPRR, Mechelen). Via zijn eerdere werk in een gesloten gemeenschapsinstelling deed hij ervaring op in het werken met adolescenten met gedrags-, sociale en emotionele problemen, en hun gezinnen. Bij d_Link richt hij zich tot lagere schoolkinderen, adolescenten, jongvolwassenen en hun (ruimere) context.

Team Rotselaar

Kirsten Laurent, psycholoog

Kirsten Laurent (°1977), is klinisch psychologe (KULeuven) en psychodynamisch kinder- en jongerenpsychotherapeute (KULeuven). Via haar werk in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) is ze erg vertrouwd met de problematiek van complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen en leermoeilijkheden. Haar interesse gaat uit naar hechting, verlieservaringen en emotionele problemen bij kinderen, jongeren en hun gezin.

Team Kalmthout

Dr. Helge Smets, kinder- en jeugdpsychiater

Helge Smets (°1974) is kinder- en jeugdpsychiater en volgde eveneens de opleiding Familie-, Gezins- en Relatiepsychotherapie aan de K.U.Leuven. Ze heeft uitgebreide ambulante en semi-residentiële ervaring met diagnostiek, begeleiding en behandeling van kinderen en hun gezinnen, vooral in de leeftijdsfase van 6 tot 12 jaar.

Marie-Louise Van Camp, psycholoog

Marie-Louise Van Camp (°1956) is klinisch psycholoog (VUB) en systeemtherapeut. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in het werken met gezinnen binnen de bijzondere jeugdzorg en als therapeut in een praktijk. Ze spreekt met kinderen en jongeren (van 5 tot 18 jaar) en hun gezin wanneer iemand zich zorgen maakt over het emotionele welzijn, gedrag, opvoeding, … van de kinderen. Ze stemt af met de gezinnen wie van hen samen en/of apart zal komen. Speelse methodieken kunnen ingezet worden om kinderen te helpen taal te geven aan wat ze ervaren.

Lieselot Vandenberghe, beeldend therapeut

Lieselot Vandenberghe (1985) is beeldend therapeut en volgde diverse bijkomende therapeutische opleidingen: Beeldende Therapie met Gezinnen, mentaliseren in vaktherapie, mindfulness en meditatie voor kinderen, NVR (Geweldloos Verzet). Daarnaast is ze ook kindertolk® (Present Child Methode). Ze heeft jarenlange ervaring in het residentieel werken met verschillende doelgroepen. Momenteel werkt ze binnen UKJA, departement Kinderen, waar ze zowel individueel kinderen begeleidt, als groepstherapie aanbiedt en gezinnen begeleidt. Bij d_Link kunnen zowel kinderen als volwassenen bij haar terecht voor beeldende therapie. Ook voor ouder-kindrelaties en gezinstherapie is er een aanbod.

Kim Rombouts, psychotherapeut

Kim Rombouts (1975) is in 1998 afgestudeerd als klinisch orthopedagoog (KULeuven). Zij volgde een contextuele opleiding (Leren over Leven, 2018) en een Integratieve Therapie-opleiding (Educatieve Academie, 2022). Zij richt zich tot kinderen vanaf 10 jaar, jongeren en volwassenen met en zonder beperking. Ook gezinnen kunnen bij haar terecht. Ervaring bouwde ze op in de zorg voor personen met een beperking en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. De laatste jaren werkt ze voltijds als psychotherapeute.