Werkwijze

Doelgroep

d_Link voorziet hulp aan drie leeftijdsgroepen: baby’s-peuters-kleuters (0 tot 6 jaar), lagere schoolkinderen (6 tot 12 jaar) en adolescenten (12 tot 21 jaar). Elke levensfase kent specifieke mogelijkheden en moeilijkheden en stelt bepaalde ontwikkelingstaken. Deze taken brengen een dynamiek teweeg, zowel bij het kind als bij het gezin. Men kan stellen dat elk gezin meedeint met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen die erin opgroeien. Het hulpverleningsaanbod van d_Link richt zich dan ook steeds tot het kind of de jongere én het gezin.

Baby’s-peuters-kleuters:

 • problematieken: problemen of onzekerheden rond kinderwens, zorgen tijdens de zwangerschap, onzekerheden en angsten betreffende het ouderschap of wanneer de bevalling en/of de periode na de geboorte niet liepen zoals verwacht, zorgen over de band met jullie kindje.

  Zorgen rond het gedrag van jullie kindje zoals slaapproblemen, voedingsproblemen, overmatig huilen, angsten, druk gedrag, teruggetrokken gedrag, woedebuien, zorgen over de ontwikkeling van jullie kindje wanneer deze anders verloopt dan verwacht

  Wanneer elders een diagnose bij uw kindje werd gesteld en u verdere begeleiding zoekt om de ontwikkeling van uw
  kind optimaal te laten verlopen (bv. bij een autismespectrumstoornis, ontwikkelingsachterstand, regulatieproblemen, …)

 • aanbod: afhankelijk van de aard van de problemen en de wensen van de ouders kan de behandeling bestaan uit opvoedingsadviezen, psycho- educatie, ouder-kind psychotherapie, ouderbegeleidingsgesprekken, ambulante gezinsbegeleiding, gezinsgesprekken.

Lagere schoolkinderen:

 • problematieken: leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, verstoorde ontwikkeling van sociale vaardigheden, emotionele problemen (angst, depressie, trauma, …).
 • aanbod: gezinstherapie, individuele therapie, sociale vaardigheidstraining, groepstherapie, opvoedingsondersteuning, procesdiagnostiek (enkel binnen het kader van een lopende begeleiding).

Adolescenten:

 • problematieken: levensfaseproblemen, psychotische stoornissen, stemmingstoornissen, verslaving, emotionele problemen, separatie- en individuatie problemen, gedragsproblemen, sociale problemen, ontwikkelingsstoonissen, eetproblemen.
 • aanbod: individuele therapie, gezinstherapie, jongerengroepen, oudergroepen, opvoedingsondersteuning, procesdiagnostiek (enkel binnen het kader van een lopende begeleiding).

Werkwijze

Na de aanmelding (telefonisch of via mail) wordt op de teamvergadering besproken welke hulpverlener de meest geschikte hulp kan bieden. Binnen de teams is er regelmatig multidisciplinair overleg en is er mogelijkheid tot parallelle begeleiding (psychiater – psycholoog – maatschappelijk assistent, gezinstherapie en individuele begeleiding, …). De frequentie en duur van de begeleiding is afhankelijk van de ervaren noden en wordt bepaald in overleg met de betrokkenen.

Er wordt geregeld verslag opgemaakt van de ontwikkelingen binnen de behandeling, zodat ook de verwijzer op de hoogte blijft van de evolutie van de cliënt.

(Terug-)betaling

Of je kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog geconventioneerd (hanteert de RIZIV-tarieven) is of niet, bevraag je best even bij het onthaal of de hulpverlener zelf. Een overzicht van de tarieven bij de geconventioneerde psychiaters en psychologen vind je hier.

De richtprijs voor een consultatie bij een therapeut is 75 euro per consultatie. Sommige therapeuten zullen, als erkend psychotherapeut, terugbetaling via de mutualiteit kunnen voorzien voor hun cliënten voor een beperkt aantal sessies. Meer informatie over de terugbetaling per mutualiteit is te vinden in dit overzicht.

Wanneer u een afspraak niet kan nakomen

Wij vinden het als praktijk van groot belang om een zorgzaam en stipt aanbod te kunnen doen. Indien u een gemaakte afspraak in uitzonderlijke omstandigheden niet kan nakomen, vragen we om dit tijdig aan uw therapeut door te geven. Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan enkel door een mail te sturen naar uw therapeut. We vragen om uiterlijk de werkdag voor de gemaakte afspraak voor 10 uur ’s ochtends te verwittigen. Zo geeft u andere mensen nog de mogelijkheid om op het vrijgekomen moment een afspraak in te plannen. Indien u bij belet tijdig verwittigt, zal de gereserveerde tijd niet worden aangerekend.

Bij een gemiste of te laat verplaatste afspraak zal bij de psychologen, therapeuten en logopediste de consultatie volledig aangerekend worden, bij de (kinder)psychiaters zal een forfait van 25€ aangerekend worden. In voorkomend geval kunnen wij geen attest van consultatie voorzien. De vergoeding komt niet in aanmerking voor terugbetaling door het ziekenfonds.