Mechelen_aanbod

Aanbod

 

Psychotherapie is bij d_Link Mechelen mogelijk voor kinderen van nul tot 18 jaar, en voor volwassenen.

 

Afhankelijk van de hulpvraag en verwachtingen bieden we voor kinderen en jongeren individuele psychotherapie, speltherapie of gezinstherapie. We voorzien een gespecialiseerd aanbod voor toekomstige ouders en ouders met kinderen van nul tot vijf jaar.

 

Voor volwassenen bieden we individuele psychotherapie, relatietherapie, ouderbegeleiding en ondersteuning van toekomstige/jonge ouders, voornamelijk vanuit systeemtheoretische hoek. EMDR is eveneens mogelijk.

 

Kinderpsychiatrische ondersteuning kan geboden worden binnen een intern lopende psychotherapeutische begeleiding. Voor volwassenen hebben we geen psychiater beschikbaar.

 

Vragen naar uitgebreid testonderzoek en/of stellen van een diagnose nemen we niet op, maar verwijzen we zorgzaam door. Wanneer binnen een lopende begeleiding bij kinderen de nood aan verdere psychodiagnostiek nodig blijkt, kunnen we wel intern met onze kinderpsychiaters de mogelijkheden bekijken.