Mechelen_afspraak

Afspraak maken

 

Voor begeleiding van kinderen van nul tot vijf jaar en volwassenen kan aangemeld worden via ons onthaal.

Via mail kan een aanmelding verstuurd worden naar onthaalmechelen@ruimtedelink.be

Telefonisch zijn we bereikbaar op 015 417 943 op volgende momenten:

  • maandag van 12u tot 13u30 op 20 mei geen permanentie (Pinkstermaandag)
  • woensdag van 10u tot 11u30
  • vrijdag van 10u tot 11u30 op 17 mei uitzonderlijk geen permanentie

 

Bij aanmelding krijgen we graag zicht op:

  • de concrete hulpvraag
  • voor wie wordt er hulp gevraagd: naam, geboortedatum
  • wie is de eventuele verwijzer
  • was er al eerdere hulp en/of is er nog andere hulp lopende

 

Onze collega’s bekijken op basis van deze informatie wie de meest aangewezen persoon is om een hulpaanbod te doen en op welke termijn een eerste afspraak zou kunnen ingepland worden. Wanneer zou blijken dat we geen passend aanbod kunnen doen, zoeken we graag mee naar geschikte alternatieven in de omgeving.

 

Voor psychotherapie bij kinderen van zes tot 18 jaar kan aangemeld worden via onze online agenda. Via deze agenda kan een eerste kennismakingsgesprek met een van onze medewerkers ingepland worden. Deze eerste afspraak biedt de mogelijkheid om, samen met ouders en kind, de hulpvragen grondig in kaart te brengen en samen te bekijken welke hulpverlening aangewezen is. Vervolgens bekijken we binnen ons team in Mechelen of en zo ja, door wie, de begeleiding best kan opgestart worden. Om snelle opstart (maximaal een maand) na de kennismaking te kunnen blijven garanderen, komen er per maand een beperkt aantal afspraakmomenten online beschikbaar. De laatste maandag van de maand komen steeds de beschikbare afspraakmomenten voor de volgende maand online. OPGELET: tijdelijk hebben we geen ruimte om nieuwe begeleidingen op te starten en zijn er geen afspraakmomenten beschikbaar in onze agenda.