Mechelen_team

Team

 

Kinderpsychiaters

Julie Reijns is geconventioneerd kinder- en jeugdpsychiater (KULeuven) en rondde ook een opleiding relatie-, familie- en systeemtherapie (IPRR Thomas More) af. Ze heeft ervaring in de ambulante en residentiële kinderpsychiatrie. Ze richt zich zowel tot kinderen van lagere schoolleeftijd, als op adolescenten en gezinnen. Ze werkt hierbij graag samen met de ruimere context en betrokken hulpverlening.
Helena Van den Steene is geconventioneerd kinder- en jeugdpsychiater en behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen. Ze heeft ervaring in de ambulante en semi-residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie (met name voor jonge kinderen en hun gezin). Bij d_Link richt zij zich specifiek tot jonge kinderen (0-12 jaar) en hun gezin bij wie een vraag naar kinderpsychiatrische diagnostiek of opvolging bestaat. Hierbij werkt ze graag samen met reeds betrokken hulpverleners, naast haar collega’s bij d_Link.
Eva Van den Broeck is kinder- en jeugdpsychiater en behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen. Ze heeft ervaring in de ambulante en semi-residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie (met name voor jonge kinderen en hun gezin). Bij d_Link richt zij zich specifiek tot jonge kinderen (0-12 jaar) en hun gezin bij wie een vraag naar kinderpsychiatrische diagnostiek of opvolging bestaat. Hierbij werkt ze graag samen met reeds betrokken hulpverleners, naast haar collega’s bij d_Link.

 

Psychologen

Karen Dille is maatschappelijk assistent (KHLeuven) en klinisch psycholoog (VUBrussel). Bijkomend heeft ze een opleiding relatie-, gezins- en systeemtherapie afgerond (IPRR, Mechelen). Als gecertificeerde video-hometrainer/video-interactiebegeleider (Steunpunt VHT/VIB, België) gaat haar interesse uit naar het contact tussen ouder(s) en kind. Wanneer dit contact moeilijk of negatief verloopt, kan de bespreking van korte succesgerichte videobeelden helpend zijn. Daarnaast heeft ze vanuit eerder werk ervaring opgebouwd in het werken met gezinnen met complexe opvoedingsvragen en in het individueel krachtgericht werken met kinderen en jongeren. Bij d_Link richt ze zich tot ouders en jonge kinderen (0 tot 5 jaar), lagere schoolkinderen en adolescenten en hun context. Karen werkt deels geconventioneerd.
Heleen Geusens is klinisch psychologe (KULeuven) en volgde een bijkomende opleiding tot relatie- en gezinstherapeute (KERN, Sint-Niklaas). Via haar werk in een observatie- en behandelingscentrum bouwde zij ervaring op in het diagnostisch en therapeutisch werken met kleuters, lagere-school kinderen, adolescenten en hun gezinnen. Haar interesse gaat uit naar zowel leer- en gedragsmoeilijkheden als ontwikkelingsstoornissen en emotionele problemen.
Kirsten Laurent is klinisch psychologe (KULeuven) en psychodynamisch kinder- en jongerenpsychotherapeute (KULeuven). Via haar werk in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) is ze erg vertrouwd met de problematiek van complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen en leermoeilijkheden. Haar interesse gaat uit naar hechting, verlieservaringen en emotionele problemen bij kinderen, jongeren en hun gezin. Kirsten werkt deels geconventioneerd.
Yves Vercruyssen is klinisch psycholoog, psychotherapeut, relatie– en gezinstherapeut. Hij volgde de opleiding systeem -en familietherapie en de postgraduate werkgroep partnerrelatietherapie en therapie voor seksuele problemen. Hij heeft inmiddels een ruime ervaring opgedaan in de ambulante psychotherapie en staat open voor hulpvragen van jongeren, volwassenen, koppels en hun gezinnen. Deze vragen kaderen zich binnen emotionele, interactionele, levensfase en/of existentiële problemen. Hij is lid van de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS).
Chris Winter is van opleiding klinisch psychologe (VUB 1999), gezins- en relatie-therapeute (Kern, St Niklaas 2004) en EMDR-therapeute in opleiding (Integrativa, 2014, 2017). Via haar werk in de geestelijke gezondheidszorg heeft ze een ruime diagnostische en psychotherapeutische ervaring opgebouwd. Naast haar werk bij d_Link met jongeren en hun gezinnen, richt ze zich tot volwassenen en koppels. Haar bijzondere interesse gaat uit naar moeilijkere zwangerschaps/fertiliteitstrajecten, trauma en verlieservaringen rond zwangerschap, geboorte en het beginnende ouderschap. Zij is lid van de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS), EMDR Belgium en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Chris werkt deels geconventioneerd.

 

Ergotherapeute

Lieve Verbruggen is ergotherapeute en volgde  een aanvullende opleiding creatieve therapie (Gent), richting beeldend werken. Zij werkt eveneens op een residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie waar zij non-verbaal aan de slag gaat met zowel kinderen, adolescenten en ouders. Zij is lid van de Belgische vereniging voor creatieve therapie (BVCT-ABAT).

 

Psychotherapeuten

 

Johan Augustinus studeerde af als bachelor Orthopedagogie (Plantijn Hogeschool). Hij volgde een bijkomende tweejarige opleiding tot Systemisch Contextueel Counselor (Balans) en een opleiding Brain Blocks, waarbij interventies gericht zijn op het verbeteren van de relaties van een kind of jongere. Hij deed zowel binnen Integrale Jeugdhulp (MFC, dagcentrum) als binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg (Pangg0-18) ervaring op in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin waarbij moeilijkheden zijn op verschillende levensdomeinen. Momenteel werkt hij in een dagcentrum waar hij zowel groeps-, gezins- als individuele begeleidingen mee vorm geeft. Binnen d_Link richt hij zich tot lagere school kinderen, jongeren en hun gezin. Hij is erkend door de BVRGS.
Luk Geens is opgeleid als sociaal pedagoog (KULeuven) en systeemtherapeut. Hij werkt systemisch individueel, met ouders, gezinnen en relevante contexten. Hij richt zich voornamelijk tot adolescenten en jongvolwassenen vanuit de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Daarnaast begeleidt hij cliënten, zowel in residentiële als ambulante settings (multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsbeperking). Hij volgde een systeemgerichte opleiding aan de Interactieacademie Antwerpen (1990) en de Viersprong Academy Bergen op Zoom (2015).
Riet Ysebaert is maatschappelijk assistente (UCLL) en antropologe (KULeuven). Zij volgde een postgraduaat bemiddeling (UCLL), en is erkend coach (centerforselfmanagement – Jef Clement). Ze volgt momenteel een bijkomende opleiding tot relatie-, gezins- en systeemtherapeut (IPRR, Mechelen). Via haar werk in de jeugdzorg heeft zij ervaring in het werken met jongeren, (jong-)volwassenen en hun context.