Werkwijze

Aanmelden doe je best telefonisch of via mail. We contacteren je dan uiterlijk binnen de drie werkdagen terug. Na het eerste contact (aanmelding) bekijken we wie van de therapeuten de meest geschikte hulp kan bieden. De therapeut zal samen met jou (alleen of met je partner/gezin) bekijken wat je verwachtingen zijn, wat je hulpvraag is en of jullie samen op weg kunnen gaan. We hechten veel belang aan regelmatig overleg binnen ons team en aan een goede samenwerking met de verwijzer, die indien gewenst, op de hoogte wordt gehouden van de evolutie.

Doelgroep

Zowel (jong)volwassenen individueel als koppels en gezinnen kunnen bij ons terecht. Wij kunnen hulp bieden bij allerhande emotionele problemen zoals depressie, angsten, rouw -en traumaverwerking, levensfaseproblemen, levens -en identiteitsvragen en ook bij relationele en sociale moeilijkheden. Daarnaast is er ook specifieke aandacht voor jonge (toekomstige) ouders rond perinatale zorg en fertiliteitsproblemen.

(Terug-)betaling

De richtprijs voor een consultatie bij een therapeut is 75 euro. Een overzicht van onze tarieven vind je hier. Sommige therapeuten zullen, als erkend psychotherapeut, terugbetaling via de mutualiteit kunnen voorzien voor hun cliënten voor een beperkt aantal sessies. Meer informatie over de terugbetaling per mutualiteit is te vinden in dit overzicht.

Wanneer u een afspraak niet kan nakomen

Wij vinden het als praktijk van groot belang om een zorgzaam en stipt aanbod te kunnen doen. Indien u een gemaakte afspraak in uitzonderlijke omstandigheden niet kan nakomen, vragen we om dit tijdig aan uw therapeut door te geven. Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan enkel door een mail te sturen naar uw therapeut. We vragen om uiterlijk de werkdag voor de gemaakte afspraak voor 10 uur ’s ochtends te verwittigen. Zo geeft u andere mensen nog de mogelijkheid om op het vrijgekomen moment een afspraak in te plannen. Indien u bij belet tijdig verwittigt, zal de gereserveerde tijd niet worden aangerekend.

Bij een gemiste of te laat verplaatste afspraak zal bij de psychologen, therapeuten en logopediste de consultatie volledig aangerekend worden, bij de (kinder)psychiaters zal een forfait van 25€ aangerekend worden. In voorkomend geval kunnen wij geen attest van consultatie voorzien. De vergoeding komt niet in aanmerking voor terugbetaling door het ziekenfonds.