Werkwijze

Aanmelden doe je best telefonisch of via mail. We contacteren je dan uiterlijk binnen de drie werkdagen terug. Na het eerste contact (aanmelding) bekijken we wie van de therapeuten de meest geschikte hulp kan bieden. De therapeut zal samen met jou (alleen of met je partner/gezin) bekijken wat je verwachtingen zijn, wat je hulpvraag is en of jullie samen op weg kunnen gaan. We hechten veel belang aan regelmatig overleg binnen ons team en aan een goede samenwerking met de verwijzer, die indien gewenst, op de hoogte wordt gehouden van de evolutie.

Doelgroep

Zowel (jong)volwassenen individueel als koppels en gezinnen kunnen bij ons terecht. Wij kunnen hulp bieden bij allerhande emotionele problemen zoals depressie, angsten, rouw -en traumaverwerking, levensfaseproblemen, levens -en identiteitsvragen en ook bij relationele en sociale moeilijkheden. Daarnaast is er ook specifieke aandacht voor jonge (toekomstige) ouders rond perinatale zorg en fertiliteitsproblemen.

(Terug-)betaling

De richtprijs voor een consultatie bij een therapeut is 65 euro voor een intakegesprek en 60 euro per volgende gesprek. Sommige therapeuten zullen, als erkend psychotherapeut, terugbetaling via de mutualiteit kunnen voorzien voor hun cliënten voor een beperkt aantal sessies. Meer informatie over de terugbetaling per mutualiteit is te vinden in dit overzicht.

Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vragen we om dit tijdig aan uw therapeut door te geven. Indien u bij belet meer dan 24 uur vooraf verwittigt, wordt de afspraak niet aangerekend.